torsdag 4 juni 2009

Sten Nordin - numera historisk

Nu har det hänt! Aldrig trodde jag väl att jag skulle få uppleva något sådant... och att det skulle bli en moderat som gjorde´t!
Häromveckan framträdde herr borgarrådet Sten Nordin (M) och meddelade att man inte längre planerar att upplösa stiftelsen Barnens Dag som håller kollo på Barnens Ö.
Svenska Dagbladets reporter frågar:
- Varför?
Herr Nordin svarar:
- Det är på grund av den oro för verksamheten som uppstått bland barn, ledare och föräldrar.
Läs om det en gång till.
Detta, mina vänner, är svensk politisk historia. En politiker som fullkomligt oprovocerad meddelar att han tagit intryck av en opinion. Ja, det är dubbelt historiskt, eftersom den vanliga frasen att man "måste ta männschors oro på allvar" i regel alltid betyder att man ger fullkomligt fan i denna oro.
Annars har det varit så, genom tiderna, att ingen politiker tagit intryck av debatter, folkliga petitioner, insändare, telefon eller mejl, ingen politiker har någonsin brytt sig om någon som helst form av allmän opinionsyttring. Man får en känsla av att en politiker som påverkas av vad hans väljare tycker begår ett värre brott än tagande av mutor.
Frågan: "Är det den våldsamma kritiken som fått er att ändra er?" har alltsedan ståndsriksdagens dagar alltid besvarats med ett lätt skrockande, följt av nånting i stil med: "Nähej, verkligen inte, höhö, nej det har framkommit en del nya uppgifter..."
Skam den politiker som lägger märke till en opinion.
Nu har det i alla fall hänt. Vad man än må tycka om Sten Nordin så har han med detta rakryggade meddelande skrivit in sig i historien.
Tack för det.

Inga kommentarer: